Garantujemo da...

FSC® Certifikat

Naše preduzeće zastupa sljedeću politiku: Obvezujemo se da ćemo poduzeti sve što je moguće kako bismo izbjegli trgovinu i nabavu drveta ili drvnih vlakana (u daljnjem tekstu „drvo“) sljedećih kategorija:

a) Ilegalno posječenog drveta.

b) Drveta iz područja u kojima se krše tradicionalna i građanska temeljna ljudska prava.

c) Drveta iz šuma čije su posebne vrijednosti o zaštiti šuma ugrožene zbog gospodarenja šumom.

d) Drvo iz prenamjene prirodnih šuma u plantaže ili u svrhu korištenja prirodnih šuma u nešumarske svrhe.
e) Drvo iz šuma u kojima su zasađeni genetski modificirane vrste drva.

Ova načela utvrdio je najviši menadžment poduzeća, sastavljena su u pisanom obliku i javno su dostupna.

Na pitanja vezana uz temu FSC® rado će Vam odgovoriti Katharina Schneider, CCA (Chain of Custody Administrator). Pošaljite samo e-mail na: katharina.schneider@frischeis.com.