Bonitet izvrsnosti

27. mart 2019.

Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je firma Frischeis d.o.o. postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Frischeis d.o.o. zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)