Recepcija od trupca hrasta

16. februar 2017.

Ko uđe u salon namještaja "Reichenberger", dočekat će ga na samom ulazu, impresivna recepcija izrađena od cijelog trupca hrasta, dužine od 7m. Ovaj impresivni trupac, isporućio je J.u.A. Frischeis Aupoint, zajedno sa drugim drvetom, koje je svoju primjenu našlo od kuhinje do obloga plafona.