Impresum

J. u. A. Frischeis d.o.o.

Sjedište firme

Ozrakovići bb l  71320 Visoko l  Bosna i Hercegovina

T: +387 (0) 32 732 800  l  F: +387 (0) 32 732 801  l  E-mail: info@frischeis.ba

 

PDV:
201195940002

Rješenje o registraciji:
MBS 043-0-Reg-11-001020  Općinski sud u Zenici     

PDV broj:
201195940002

Žiro računi:
UniCredit Bank        3389002200932823    
Reiffeisen Bank       1610000070820002
 

Ugovoreni (upisani) kapital:

200.000,00

 

Članovi društva:
Alvira Crnišanin, Werner Stix