Drvene fasade

Prvi dojam?
Sigurno oduševljava.

Poznato je da prvi dojam stjičemo samo jednom. Za drvene fasade to nije problem jer prvi dojam oduševljava, a detaljnije razgledavanje se itekako isplati.
 
Drvene fasade mogu se koristiti u najrazličitijim varijantama. U osnovi razlikujemo vanjske obloge od dasaka ili profiliranih dasaka, šindre i fasadne elemente od pločastih drvnih materijala.

Ovdje je boja poznata

Drvo je živi materijal. Ako ostane neobrađeno, zbog uticaja vremena mijenja boju i površinsku strukturu. Prirodna nijansa boje svježeg drveta ne opstaje dugo ni kod jedne vrste drveta ako se ono upotrebljava u vanjskom prostoru. No, te površinske promjene ne utiču na čvrstoću drveta, već su štoviše vrijedan znak starenja živog materijala.

Topli zimski kaput

Kad je u pitanju toplinska izolacija, važna je i drvena fasada  – ona je poput „pakiranja“, topla obloga za zgradu: U idealnom slučaju izolacija se postavlja između drvne oplate i nosivog zida. Tako drvena fasada postaje zaštitna ljuska zgrade.

Vaša fasada napravljena je od nečeg posebnog

Proizvodnja drvnih proizvoda za fasade odvija se uz najmanji utrošak energije. A sve su vrste drva koje se koriste u fasadama dugotrajne i po isteku svoga vijeka trajanja mogu se lahko reciklirati.

Pogled iza fasade.
Multitalent.

Drvene fasade mogu se dizajnirati individualno po ukusu, a njihova prirodna otpornost na vremenske uticaje unosi živost. Osim toga, imaju duži životni vijek kao vidljive i žbukane fasade. Zbog djelimične montaže rokovi montaže su kratki.

Dosad je rečeno ponešto, a u nastavku možete pronaći detalje o prednostima:

Drvene su fasade svestrane
Kao materijal za gradnju fasade drvo je primjereno kako za velike zgrade tako i za obiteljske kuće. Odabirom vrste drveta, oblaganja, vrste montaže i površinske obrade drvena se fasada može potpuno individualno urediti, primjerice i bojom. Tako niti jedna fasada ne izgleda isto.

Solidno rješenje
Praksa pokazuje da drvene fasade uz stručno korištenje materijala često postižu duži vijek trajanja od fasade od vidljivog betona ili žbukane fasade.

Sirovina s karakterom
Drvo se može staviti na fasadu s površinskom zaštitom ili bez nje. Ako se ne stavlja površinski premaz, s vremenom dolazi do prirodnog trošenja. To je izraz živosti drveta i prirodnog procesa starenja. Trošenje nema nikakav utiecaj na čvrstoću.

Prethodna montaža i za fasadu
Drvene fasade se većinom većim dijelom prethodno montiraju. Moderne proizvodne tehnologije garantuju visok stepen preciznosti – što je osnovni preduvjet kvalitetne gradnje. Montaža se time uvelike olakšava i skraćuje se vrijeme gradnje.

Drvo pomaže štedjeti
Kad se uspoređuju različiti načini gradnje, često se ukazuje na faktor troškova. Konstantno se, međutim, ignorira činjenica da svaka nova kuća uz pomoć planskog know-how-a jednostavno može postati energetski učinkovita ili niskoenergetska kuća. Uz pomoć drvnih obloga i vanjske izolacije svaki vanjski zid može povećati otpornost na prolaz topline, čak i u starim zgradama. Poboljšanje izolacijskih vrijednosti isplativo je i lako izvodivo te povećava energetski standard – a time i vrijednost kuće.

Proizvod. Mogućnosti.

Obloge od dasaka i profiliranih dasaka
Najčešći je način oblaganja onaj s grubo piljenim i blanjanim daskama, odnosno profiliranim daskama. Zbog opasnosti od deformiranja preporučuje se maksimalna širina od 12 cm. Debljina se kreće između 19 i 24 mm. Konvencionalne su duljine dasaka 4 m, 4,5 m i 5 m.

Savjet: Iz perspektive konstruktivne zaštite drveta okomito je slaganje bolje od vodoravnog. Kod vodoravnog postavljanja mora se obratiti pažnja na to da je pero uvijek usmjereno prema gore, a utor prema dolje. Samo na taj način zagarantovana je dovoljna zaštita od prodora vlage u drvo.

Pločaste obloge
Ako u vanjskim prostorima koristite obloge od drvnih ploča, trebali biste obratiti pozornost na višeslojnu strukturu. Tako se mogu bolje izjednačiti pojedine razlike u napetosti uzrokovane bubrenjem i skupljanjem drveta pod uticajem vremenskih prilika. Drvne ploče omogućuju ravni izgled fasade koji se može jednostavno i brzo implementirati.

Savjet: Pri oblaganju pločama – neovisno o mjerama zaštite površine – velika pozornost mora se posvetiti konstruktivnoj zaštiti drveta: posebno na formiranje mjehura i pukotina, dakle na zaštitu rubova.

Termodrvo
Plemeniti evropski trupac oplemenjuje se pod visokim temperaturama uz istovremeno reduciranje kisika. Zbog toga termodrvo kod svih vremenskih uticaja pokazuje jaku stabilnost oblika, značajno umanjeno bubrenje i skupljanje i slabu sklonost formiranju pukotina.

 

Upit za drvo za građenje