Ljetna akcija gotovih troslojnih parketa

Hrast 1-strip čvorastHrast natur čvorast                                Stara cijena 106,85 KM
Nova cijena 70,40 KM

 

Hrast bijeli čvorast                                   Stara cijena 110,30 KM
Nova cijena 72,80 KM

Hrast smeđi čvorast                              Stara cijena 122,10 KM
Nova cijena 90,95 KM

 

Hrast Stone čvorast                              Stara cijena 110,30 KM
Nova cijena 82,15 KM

Hrast Mocca čvorast                             Stara cijena 125,90 KM
Nova cijena 93,80 KM

 

Hrast natur bez čvorova                        Stara cijena 125,90 KM
Nova cijena 84,50 KM

Hrast bijeli bez čvorova                         Stara cijena 125,90 KM
Nova cijena 84,50 KM

Hrast smeđi bez čvorova                     Stara cijena 141,20 KM
Nova cijena 105,15 KM

 Hrast Stone bez čvorova                      Stara cijena 127,06 KM
Nova cijena 94,62 KM

Hrast Mocca bez čvorova                     Stara cijena 141,95 KM
Nova cijena 105,70 KM

Hrast fino bijeli čvorast                         Stara cijena 110,25 KM
Nova cijena 82,15 KM

Hrast magleno bijeli čvorast                 Stara cijena 110,25 KM
Nova cijena 82,15 KM

Hrast svileno sivi čvorast                      Stara cijena 131,65 KM
Nova cijena 98,05 KM

Hrast pješčano bež čvorast                 Stara cijena 110,25 KM
Nova cijena 82,15 KM