Montaža terase

Savijeti za polaganje podnica

Teren

Pri izgradnji terena (betonske ploče/fundamenta/etc.), mora se osigurati brzo oticanje vode sa i ispod terase kao i sa podkonstrukcije. To će se postići nagibom od 2%. Kako bi se izbjeglo nakupljanje vode ispod terase, treba se napraviti ispravno oticanje vode. Za to se preporučuje postavljanje podkonstrukcije na nogice, kako bi voda nesmetano mogla proticati. Pomoću podmetača postoji mogućnost zaustavljanja rastinja ispod terase..

Podkonstrukcija

Prilikom postavljanje podkonstrukcije treba uzeti u obzir da ona mora biti najmanje 70 mm debljine kako bi se osigurao neometan protok zraka. Uz to proračun dimenzije podkonstrukcije mora biti dovoljno jak, kako ne bi došlo do bubrenja i stezanja podnica. Razmak između podkonstrukcije trebao bi biti max.20 x debljina podnice i kod nastavljanja podnice biti dvostruko postavljen.

Dalje se preporučuje da kontakt između podnice i podkonstrukcije bude što manji kako bi se olakšalo isušivanje. Ako je kontakt između podnice i podkonstrukcije veći od 50mm preporučujemo korištenje distancera.

Pričvršćivanje

Ukoliko se podnice vidno pričvršćavaju potrebno je koristiti 2 vijka po podkonstrukciji. Dužina vijka bi trebala imati najmanje dva i po puta veću debljinu od debljine podnice i biti od nehrđajučeg čelika. Kako bi se spriječilo pucanje drveta trebalo bi se izvršiti predbušenje i voditi računa o tome da se drži dovoljno odstojanja od ruba podnice.

NAPOMENA:
Drvo je prirodni proizvod – tipične osobine, prirodne sirovine drveta, su sljedeće i s toga se ne smatraju greškama:
  • Posivljivanje površine bez površinske obrade
  • Odstupanja u boji
  • Pucanje drveta
  • Usukano/izbačeno kroz nepravila rast drveta
  • Smolne vrećice/curenje smole kod nekih četinara npr. Bor, Ariš
  • Rupe nastale od strane insekata, npr. Kod Bangkiraia, Massarandube


 

Načini postavljanja

U Frischeisovom asortimanu možete pronaći razne mehanizme za skriveno poričršćenje terase. Što znači da, glave vijaka nisu vidjivi na povšini. 

U nastavku smo sastavili nekoliko načina za usporedbu.

Drvo – drvo

Vidljivi vijačni spoj (razmakna traka)

Opis montaže

Ova montaža predstavlja čvrstu montažu terase. PVC razmakna traka i umetak podloge stvaraju konstruktivnu drvnu zaštitu terase. PVC razmakna traka garantuje kružno provjetravanje poda i potkonstrukcije - na taj način drvo ne može nabubriti. Umetci podloge sprečavaju direktni kontakt s podlogom i osim toga stvaraju izolaciju od buke koraka.

 

Pričvršćivanje

Ovisno o vrsti drveta koristi se vijak Terrassotec ili Hapatec za spajanje drvenog poda. Kao smjernica za utvrđivanje dužine vijka obračunava se debljina poda uvećana za 2,5 puta pri čemu se mora uzeti u obzir visina razmaknice (2,5 x debljina poda + visina PVC razmakne trake). Svakako se preporučuje prethodno provrtiti podove.

Utošak materijala

Osnovica za ove obračune je pod širine 120 mm. Navedene količine vrijede stoga kao gruba smjernica, budući da su stvarne vrijednosti za Vašu terasu ovisne o širini i obliku terase.

Utrošak materijala (po m2)
1
Podnice 8 dm [1]
2
Vijak za terasu [4] 40 kom [1] [2]
3
Razmakna traka 3,5 kom [2]
4
Vijak za terasu sa cilindričnom glavom(4 x 38 mm) 40 kom [2]
5
PK (= podkonstrukcija) drvo 2,5 dm [2]
6
Umeci podloge 6 kom [2] [3]
1 pri širini podnice od 120 mm
2 pri razmaku PK za ca. 400 mm; (PK-razmak = 20 x debljina podnice)
3 kod tačke razmaka ca. 500 mm (preporuka za drvo - podonstrukcija)
4 Vijak ovisi od vrste drveta. Molimo Vas da se obratite našem stručnjakau za podnice.

Drvo – Drvo

Vidljivi vijčani spoj (graničnik razmaka)

Opis montaže

Ova montaža predstavlja čvrstu montažu terase. PVC razmakna traka i umetak podloge stvaraju konstruktivnu drvnu zaštitu terase. PVC razmakna traka garantuje kružno provjetravanje poda i potkonstrukcije - na taj način drvo ne može nabubriti. Umetci podloge sprečavaju direktni kontakt s podlogom i osim toga stvaraju izolaciju od buke koraka.

 

Pričvršćivanje

Ovisno o vrsti drveta koristi se vijak Terrassotec ili Hapatec za spajanje drvenog poda. Kao smjernica za utvrđivanje dužine vijka obračunava se debljina poda uvećana za 2,5 puta pri čemu se mora uzeti u obzir visina razmaknice (2,5 x debljina poda + visina PVC razmakne trake). Svakako se preporučuje prethodno provrtiti podove.

Utrošak materijala

Osnovica za ove obračune je pod širine 120 mm. Navedene količine vrijede stoga kao gruba smjernica, budući da su stvarne vrijednosti za Vašu terasu ovisne o širini i obliku terase.

Utrošak materijala (po m2)
1
Podnica 8 dm [1]
2
Vijak za terase [4] 40 kom [1] [2]
3
Graničnik razmaka 20 kom [2]
4
PK (= podkonstrukcija) drvo 2,5 dm [2]
5
Umeci podloge 6 kom [2] [3]
1 pri širini podnice od 120 mm
2 pri razmaku PK za ca. 400 mm; (PK-razmak = 20 x debljina podnice)
3 kod tačke razmaka ca. 500 mm (preporuka za drvo - podonstrukcija)
4 Vijak ovisi od vrste drveta. Molimo Vas da se obratite našem stručnjakau za podnice..
 

Drvo - Drvo

Nevidljivi vijčani spoj sa Profix 2

Aufbau

Pomoću sistema Profix 2 podovi od termo drveta (bor, jasen) se mogu pričvrstiti tako da nisu vidljivi. Graničnik Profix 2 se pod cca. 45 stupnjeva spaja s potkonstrukcijom. Stoga je pogodan ovaj sistem pričvršćivanja samo u spoju s drvenom podkonstrukcijom
(NE MOŽE se koristiti s aluminijskom potkonstrukcijom). 

Pomoću podesive nožice mogu se realizirati povišene montaže terasa što dovodi do željenog dobrog provjetravanja terase što terasu čini dugovječnijom. Osim toga se pomoću podesivih nožica terasa može brzo i jednostavno iznivelirati uz optimalni nagib.

Utošak materijala

Osnovica za ove obračune je pod širine 120 mm. Navedene količine vrijede stoga kao gruba smjernica, budući da su stvarne vrijednosti za Vašu terasu ovisne o širini i obliku terase.

Utrošak materijala (po m2)
1
Podnica termotretirano drvo 8 dm [1]
2
Profix 2 20 kom [1] [2]
3
Vijak, cilindrična glava (4 x 38 mm) 20 kom [2]
4
PK (=podkonstrukcija) drvo 2,5 dm [2]
5
Regulirajuća nogica 6 kom [2] [3]
1 pri širini podnice od 120 mm
2 pri razmaku PK za ca. 400 mm; (PK-razmak = 20 x debljina podnice)
3 kod tačke razmaka ca. 500 mm (preporuka za drvo - podonstrukcija)
 

Ovo bi vas takođe moglo zanimati:

PRETRAŽIVAČ PODNICA
Ne samo tržiti, nego pronaći odgovarajuću podnicu!