Specifikacija

Naziv Vrijednost
Debljina (mm) 4 mm
Dužina 38 mm
Težina 1 kg
Pribor za terase
Kvaliteta A4
Sadržaj pakiranja 200 kom
Pogon TX15
Leća Cilindrična leća (cg)
Vrh Vrh vijka (vv)
Dužina navoja 30 mm